nov 022015
 

Hissen färdigrenoverad
Nu är hissen färdig. Jobbet blev klart enligt tidplanen och har nu besiktigats och godkänts. Hissen är nu renoverad och uppgraderad till de nu gällande reglerna och vi är mycket nöjda med resultatet.