feb 062016
 

Under andra veckan i Februari (v6 2016) kommer vi att byta portkod i båda trapphusen. Håll utkik i email-korgen efter den nya koden. Kontakta styrelsen om du är osäker på ifall du fått mailet.