Renovering och ombyggnation

 

Huset har näst högsta klassificering i länsstyrelsens register. Allmänt kallat K-märkt. Vårt hus har grön märkning för fastighet som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Vi är själva väldigt rädda om vårt fina hus från 1912.

Innan arbeten påbörjas måste du alltid anmäla till styrelsen:

Ingrepp i väggar och om detaljer i lägenheten ändras eller tas bort

Byte eller större renovering av bad, toa och kök

Förändringar av ventilation eller installation av luftkonditionering

Många arbeten kräver bygglov eller godkännande av Stadsbyggnadskontoret. Rådfråga innan arbete påbörjas!

Vi är alltid positiva till förbättringar och anpassning till dagens krav i våra lägenheter. Senaste åren har nya balkonger och öppna spisar byggts i många lägenheter.