jul 042017
 

I slutet av augusti kommer alla skrotcyklar transporteras bort av en skrotfirma. Vi har ställt de vi tror är skrotcyklar vid väggen på boulebanan (dvs. mot gården på Karlbergsvägen 42).

Vänligen ta bort alla cyklar därifrån som inte skall skrotas.

Under sommaren ber vi också alla som har ärende nere på gården att ta ett tag eller två med kratta/borste för att bli av med de färgflagor som fortfarande ramlar ner på gården ibland efter takmålningen.

Glad sommar!

Styrelsen