jan 032013
 

Som många har erfarit har vi problem med värmen i huset. Själva värmecentralen i källaren fungerar och borde ge tillräckligt med värme till hela huset. Senaste åren har vi åtgärdat några mindre fel i värmecentralen när de uppkommit, vi har bytt alla termostater i samtliga lägenheter och gjort löpande justeringar med manuell höjning utöver automatisk justering vid kallare väder. Ändå är det alldeles för kallt i några lägenheter. Vårt hus är över 100 år och har inte samma förutsättningar som nybyggda hus att hålla varmt när det är riktigt kallt men bättre än så här ska det fungera.

Sannolikt har vi något fel ute i systemet i en eller flera lägenheter. Värmen tar inte avsedd väg utan stoppas eller flödar för snabbt på något annat ställe. Vi vill lokalisera element/radiatorer som inte uppnår avsedd temperatur och också fastställa vilka lägenheter som inte håller avsedd temperatur.

Vi kommer att göra ett protokoll för var och en av er där ni själva kontrollerar individuell status på alla element/radiatorer i er lägenhet en kall dag med given temperatur ute. Vi kommer också placera ut mätinstrument i flera av lägenheterna för att fastställa värden vid olika tidpunkter.

Alla får sitt eget protokoll i postboxen. Mätinstrumenten placeras ut av Fastigetsägarna där vi är medlemmar.

Styrelsen